Intersindical Valenciana, sindicat valencià de classe que ha vingut col·laborant en els últims anys amb la solidaritat internacionalista amb l'illa i que manté estretes relacions amb entitats cubanes, s'uneix a la campanya campanya mundial "Xeringues per a Cuba" en suport a la vacunació a l'illa.


Intersindical Valenciana se suma a la campanya mundial "Xeringues per a Cuba" en suport a la vacunació a l'Illa

Nota de Intersindical Valenciana

Intersindical Valenciana, sindicat valencià de classe que ha vingut col·laborant en els últims anys amb la solidaritat internacionalista amb l'illa i que manté estretes relacions amb entitats cubanes, s'uneix a la campanya campanya mundial "Xeringues per a Cuba" en suport a la vacunació a l'illa.

Mentre Cuba dona mostres de la seua solidaritat internacional amb l'enviament de les brigades mèdiques cubanes Henry Reeve per a lluitar contra la COVID 19, i és capaç de desenvolupar diversos candidats vacunals propis, pateix un terrible bloqueig per part dels EUA, que impedeix el desenvolupament del país i afecta directament al seu poble en esferes com la salut en l'adquisició d'equips i materiales fungibles.

L'objectiu de la campanya a nivell estatal és arribar a 1 milió de xeringues i a Europa als 10 milions. Per cada euro es poden comprar 12 xeringues.

Les donacions cal realitzar-les en els següents comptes, indicant en el concepte XERINGUES:

CAIXA POPULAR (Associació Valenciana d'Amistat amb Cuba José Martí)

ES74 3159 0018 1420 4471 4117

CAIXA D'ENGINYERS (Associació d'Amistat amb Cuba Miguel Hernández d'Alacant)

ES56 3025 0015 5314 0000 4474

Aquesta campanya, que finalitza el 23 de juny, dia de la votació en l'ONU de la Resolució "Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer dels EUA contra Cuba", també és una manera concreta i directa de denunciar i trencar el bloqueig dels EUA.

Intersindical Valenciana traslladarà a la seua afiliació i els centres de treball del País Valencià aquesta campanya així com informarà de la situació del bloqueig que pateix el poble cubà.

Finalment, Intersindical Valenciana al costat de l'Associació d'Amistat amb Cuba José Martí i a l'Associació d'Amistat amb Cuba Miguel Hernández d'Alacant volen expressar el seu reconeixement públic a les mostres de solidaritat internacional de Cuba amb l'enviament de les brigades mèdiques Henry *Reeve per a lluitar contra la Covid en 19 a desenes de països del món.

València 3 de maig de 2021

Intersindical Valenciana

Associació Valenciana d'Amistat amb Cuba José Martí

Associació d'Amistat amb Cuba Miguel Hernández d'Alacant

Solidaridad
La Associação de Amizade Portugal-Cuba abrió una cuenta bancaria para recoger fondos con destino a la campaña europea, que pretende aportar a la Isla, desde el Viejo Continente, 10 millones de jeringuillas para el proceso ...
Carlos Rafael Diéguez - Radio Miami TV.- 100 días después de haber sido creado en Facebook, NEMO,el Movimiento Anti-Bloqueo a Cuba, rompió un record y llegó a 100 Mil Miembros. Más de 36,5...
Más de 60 asociaciones de la emigración cubana, sindicatos, partidos y colectivos de Euskal Herria, en el marco de las acciones que, en todo el mundo, piden el levantamiento del bloqueo de EEUU a Cuba, anuncian dos convocatorias....
Lo último
La Columna
La epidemia de los ataques acústicos
Jesús Arboleya - Progreso Semanal.- Ahora resulta que lo que en su momento llamaron el “Havana Syndrome”, unos supuestos incidentes de origen desconocido, que afectaba la salud de los diplomáticos norteamericanos establecido...
La Revista