Luisa Cuevas Raposo - Cubainformación.- El 20 de julio se llevó a cabo una concentración de apoyo a Cuba y en contra del bloqueo convocada por el Colectivo Internacionalista "Mar de Lumes" y apoyada por la Asociación de Amizade Galego-Cubana "Francisco Villamil".


En la misma se gritaron consignas contra el bloqueo, el imperialismo y el injerencismo así como otras a favor de Cuba Socialista y su Revolución.

Oscar Valadares en nombre de Mar de Lumes leyó el siguiente comunicado (al final en castellano):

GALIZA CON CUBA
CONTRA O BLOQUEO E A MANIPULACIÓN

Hoxe congregámonos aquí porque, máis unha vez, o pobo cubano sofre o ataque do imperialismo. É un ataque contra a súa soberanía, contra a súa independencia e contra a decisión histórica do seu pobo de camiñar por unha dirección propia, sen pedir permiso e sen abaixar a cabeza. É un ataque que chega en medio dunha crise insólita a nível planetario que en Cuba impacta tamén, e que ademais o fai con toda a crueza do seu aspecto sanitario e económico. 

Este ataque, que se disfraza de preocupación humanitaria mentres trata de estrangular a illa e o seu pobo, e que invoca todo tipo de mentiras e envolve todas as técnicas da desinformación, non nos pode tomar por sorpresa. É o ataque de quen quer converter Cuba, outra vez, no seu quintal traseiro e no seu casino. É o ataque de quen pretende cancelar a Revolución que se lanzou contra o cuartel Moncada o 26 de xullo de hai 68 anos, a Revolución que se impuxo finalmente o 1 de xaneiro de 1959 e entregou o país a quen o traballa e vive nel, arrincándoo das mafias estadounidenses e do colonialismo. 

Compañeiras, compañeiros, se estamos hoxe aquí non é para negarmos as dificultades que atravesa Cuba. Non se trata de pechar os ollos. Do que se trata é de afirmarmos, en todo momento, en todo lugar, diante de toda mentira, que esas dificultades non poden explicarse sen referirse ao bloqueo económico e comercial que procura aferrollar o país e paralisalo. Un bloqueo que dura seis décadas e en ningún momento desapareceu, senón que ano a ano continúa endurecéndose e facéndose máis e máis infame. Do que se trata é de afirmar que este ataque, nestas circunstancias, non procura mellorar a situación das persoas que o pasan mal en Cuba, senón aproveitar os problemas para convencelas de que a maneira de saíren do paso é entregaren a soberanía e a liberdade e voltaren á dependencia e á subalternidade.

Como xa é habitual, nada disto é explicado polos grandes medios de comunicación. Coa sua información orientada a nos facer mudar de bando, coas súas noticias falsas, coas súas imaxes manipuladas e coa sua ocultación sistemática dos logros cubanos, eses medios xogan un papel esencial na guerra por mobilizar o medo e o odio e por desactivar a solidariedade e a amizade entre os povos. Non podemos permitilo. 

Porque nós sabemos como é Cuba. Sabemos que non é esa caricatura pintada polo imperialismo e os prexuízos coloniais. Sabemos que Cuba é ese país que non invadiu, nen bombardeou, nen bloqueou ningún país veciño. É ese país no que a educación e a sanidade son bens colectivos. É ese país que pode afirmar que non ten crianzas a durmir na rúa. É ese país que, no medio da maior crise sanitaria da historia recente, puxo os seus propios medios a traballar para producir vacinas que subministrar ao seu povo e enviar ao resto do mundo. Cuba é ese país cuxas misións médicas están en 28 estados de 4 continentes, e que xa estaban antes da pandemia de covid-19, onde eran precisas. Ese país que mesmo ofreceu axuda á Europa e aos Estados Unidos, cuxos poderes ollan para ela por cima do ombro e promoven a suxa feira de mentiras ás que temos que asistir cada día. 

Dicimos: non! O imperialismo non ten dereito a vestirse de axuda humanitaria. Non ten dereito a empregar a dor e as dificultades para conseguir os seus obxectivos de dominación. Non nos vai confundir nen conseguirá que a solidariedade internacionalista fique en casa e calada. E, sobre todo, non conseguirá que o pobo cubano fique en casa e calado. 

Desde a Galiza, saudamos o digno pobo cubano que saiu ás rúas ao lado da súa Revolución. Saudamos a súa loita por permanecer libre e soberano. E unimos as nosas voces á súa. 

Abaixo o bloqueo criminal!

Viva a Revolución Cubana!

Cuba si, yankees non!

MAR DE LUMES

Comité Galego de Solidariedade Internacionalista

Castellano:

Galicia con Cuba. 

Contra el bloqueo y la manipulación. 

 

Compañeras, compañeros: 

Hoy nos congregamos aquí porque, una vez más, el pueblo cubano sufre el ataque del imperialismo. Es un ataque contra su soberanía, contra su independencia y contra la decisión histórica de su pueblo de caminar por una dirección propia, sin pedir permiso y sin bajar la cabeza. Es un ataque que llega en medio de una crisis insólita a nivel planetario que en Cuba impacta también, y que además lo hace con toda la crudeza de su aspecto sanitario y económico.

 

Este ataque, que se disfraza de preocupación humanitaria mientras trata de estrangular la isla y a su pueblo, y que invoca todo tipo de mentiras e involucra todas las técnicas de la desinformación, no nos puede tomar por sorpresa. Es el ataque de quien quiere convertir a Cuba, otra vez, en su patio trasero y en su casino. Es el ataque de quien pretende cancelar la Revolución que se lanzó contra el cuartel Moncada el 26 de julio de hace 68 años, la Revolución que se impuso finalmente el 1 de enero de 1959 y entregó el país la quien lo trabaja y vive en él, arrancándolo de las mafias estadounidenses y del colonialismo.

 
Compañeras, compañeros, si estamos hoy aquí no es para negar las dificultades que atraviesa Cuba. No se trata de cerrar los ojos. De lo que se trata es de afirmar, en todo momento, en todo lugar, ante toda mentira, que esas dificultades no pueden explicarse sin referirse al bloqueo económico y comercial que pretende cercar al país y paralizarlo. Un bloqueo que dura seis décadas y que en ningún momento desapareció, sino que año a año continúa endureciéndose y haciéndose más y más infame. De lo que se trata es de afirmar que este ataque, en estas circunstancias, no busca mejorar la situación de las personas que lo pasan mal en Cuba, sino aprovechar los problemas para convencerlas de que la manera de salir del paso es entregar la soberanía y la libertad y volver a la dependencia y a la subalternidad.


Como ya es habitual, nada de esto es explicado por los grandes medios de comunicación. Con su información orientada a hacernos cambiar de bando, con sus noticias falsas, con sus imágenes manipuladas y con su ocultación sistemática de los logros cubanos, esos medios juegan un papel esencial en la guerra por movilizar el miedo y el odio y por desactivar la solidaridad y la amistad entre los pueblos. No podemos permitirlo.

 
Porque nosotros sabemos cómo es Cuba. Sabemos que no es esa caricatura pintada por el imperialismo y los perjuicios coloniales. Sabemos que Cuba es ese país que no invadió, ni bombardeó, ni bloqueó ningún país vecino. Es ese país en que la educación y la sanidad son bienes colectivos. Es ese país que puede afirmar que no tiene niños durmiendo en las calles. Es ese país que, en medio de la mayor crisis sanitaria de la historia reciente, puso sus propios medios a trabajar para producir vacunas que suministrar a su pueblo y enviar al resto del mundo. Cuba es ese país cuyas misiones médicas están en 28 estados de 4 continentes, y que ya estaban antes de la pandemia de covid-19, allí donde era necesario. Ese país que incluso ofreció ayuda a Europa y a los Estados Unidos, cuyos poderes la miran por encima del hombro y promueven la sucia feria de mentiras a la que tenemos que asistir cada día.

 
Decimos: no! El imperialismo no tiene derecho a vestirse de ayuda humanitaria. No tiene derecho a emplear el dolor y las dificultades para conseguir sus objetivos de dominación. No nos va a confundir ni conseguirá que la solidaridad internacionalista se quede en casa y callada. Y, sobre todo, no conseguirá que el pueblo cubano se quede en casa y callado.
 

Desde la Galicia, saludamos al digno pueblo cubano que salió a las calles al lado de su Revolución. Saludamos su lucha por permanecer libre y soberano. Y unimos nuestras voces a la suya.
 

¡Abajo el bloqueo criminal!
¡Viva la Revolución Cubana!
¡Cuba sí, yankees no!

MAR DE LUMES

Comité Galego de Solidariedade Internacionalista

 

Solidaridad
Solidaris bdv.- Xerrada a l'Anònima, casal independentista del Clot, sobre Cuba. Ponents, Gustavo de la Torre i Robert Morral...
Cubadebate.- El buque Paloapan, de la Armada de México, arribó este domingo al puerto de La Habana con mil 250 toneladas de insumos médicos y alimentos, destinados al enfrentamiento a la Covid-19 en Cuba....
Yudy Castro Morales - Yaditza del Sol González - Gladys Leidys Ramos López - Maby Martínez Rodríguez - Granma - Video: Cubadebate.- La ministra del Comercio Interior (Mincin), Betsy Díaz Velázquez inform&oacu...
Lo último
La Columna
Las tres grandes “culpas” de Cuba
Por Hedelberto López Blanch*/Foto Virgilio Ponce .- Tres grandes “culpas” ha tenido Cuba desde el primero de enero de 1959 para que las 13 administraciones de Estados Unidos que han pasado desde entonces por la Casa Blanca, hayan t...
La Revista